TOPS ! Zelfcontrole is een trainingsmodule die kan worden ingezet bij jongeren van 12 tot 18 jaar die ongecontroleerde boosheid  en impulsief gedrag laten zien. 

  Programma

  In 8 tot 10 lessen leren jongeren omgaan met hun triggers en emoties via cognitieve gedragstherapie. Daardoor leren zij hun handelen beter op voorhand te overzien.  Ook rustgevende gedachten en kunnen ontspannen spelen een grote rol in deze training. Het resultaat is dat jongeren meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gedrag en in spannende situaties kunnen de-escaleren.

  Voor wie?

  geschikt voor jongeren die:  

  • moeite hebben met zelfbeheersing zoals bijvoorbeeld roepen door de klas
  • de discussie snel aangaan
  • vaak ruzie hebben
  • anderen uitlokken
  • schelden en zelfs ook kunnen gaan slaan of schoppen.

  Voor deze training kunnen jongeren tussen 12 en 18 jaar individueel aangemeld worden. 

  Aantal:  08 tot 10 bijeenkomsten

  Kosten: geen

  Data: bij voldoende deelname start begin 2023.

  Na aanmelding via school komt de leerling op de wachtlijst te staan en houden we ouders en school op de hoogte van de planning. 

   

  Telefoonnummer:

  088-3686890
  maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.30 uur

  E-mailadres:

  Mail ons >

  U kunt hier het aanmeldformulier downloaden