Brain Blocks is een 'toolbox' om individueel met volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

  Programma:

  Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf - in relatie tot anderen - beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme:

  • Wat is autisme?
  • Hoe werkt het brein van iemand met autisme en hoe werkt het brein van iemand zonder autisme?
  • Welke gevolgen heeft dat voor het functioneren in het dagelijkse leven?
  • Hoe  helpt het bij het inzicht krijgen in hoe het brein werkt?

  Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om hun eigen gedrag te verduidelijken en krijgen anderen (zoals opvoeder(s), partners, broers/zussen) inzicht in hun gedrag.

  Voor wie?

  Volwassenen vanaf 18 jaar

  met een autisme spectrum stoornis,  die op de hoogte zijn van hun diagnose en die daar zelf graag iets meer over willen weten en leren.

  Er vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin het doel en de werkwijze vooraf besproken wordt om verwachtingen uit te spreken en te verduidelijken wat er van Brain Blocks verwacht mag worden. Brain Blocks in deze vorm is geen behandelmethode, maar een kortdurende, eerste aanzet tot meer kennis en inzicht over hoe het brein met autisme werkt.

  Bijeenkomsten:

  Aantal: in overleg en afhankelijk van diegene die zich aanmeldt.

  Kosten: geen

  Aanmelden: via uw buurtteam

  Telefoonnummer:

  073 - 206 88 88 (Kijk op Koo, vraag naar uw wijkplein)
  van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

  E-mailadres:

  Mail ons >