De Carrouselgroep is een vrijwillige groepstraining voor volwassen mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld.

  Hoe kun je huiselijk geweld in de toekomst voorkomen? Met die vraag gaan de deelnemers van de Carrouselgroep aan de slag, onder begeleiding van trainers van Reclassering Nederland. De deelnemers starten zo snel mogelijk na een incident in de thuissituatie.

  Aanpak

  Het voorkomen van huiselijk geweld vraagt een aanpak die past bij de specifieke situatie in een relatie en/of familie. Daarom zoomen de trainers in op de persoonlijke situaties van de deelnemers. Zo leren de deelnemers om beter met moeilijke situaties bij hen thuis om te gaan en hoe ze kunnen voorkomen dat die situaties escaleren.

  Voorop staat een werksfeer waarin iedere deelnemer zich gehoord voelt en kan leren.’ - trainer Carrouselgroep

  Daarvoor bieden ervaren trainers diverse praktische manieren aan om grensoverschrijdend gedrag te kunnen voorkomen. Zo is bijvoorbeeld het toepassen van een timeout een terugkerend thema. 

  Motivatie

  Veel deelnemers raken tijdens de training meer gemotiveerd om met hun gedrag aan de slag te gaan, zo blijkt steeds weer. Zij komen dan bijvoorbeeld tot de ontdekking dat het ‘incident’ niet komt door een toevallige samenloop van omstandigheden. Meestal is er sprake van een patroon en onderliggende problematiek. Dit besef maakt dat veel deelnemers open staan voor een vervolg, zoals een behandeling en/of relatietherapie.

  ‘Ik heb veel steun gehad aan de Carrouselgroep! Ik heb veel herkenbare verhalen gehoord en dat geeft mij het gevoel niet alleen te staan.’

  Laagdrempelig

  De Carrouselgroep is een laagdrempelige groepstraining. Deelnemers kunnen op elk moment in- en uitstromen. Door dit ‘carrouselmodel’ hoeft de groep niet telkens opnieuw een opstartfase door te maken. De groep bestaat uit ongeveer zes tot tien mannen, die deelnemen aan minimaal acht bijeenkomsten.

  ‘Ik ben blij mijn verhaal kwijt te kunnen bij lotgenoten.’

  Deelnemers bespreken hun ervaringen in de groep. Zij vinden bij elkaar een luisterend oor. De trainers (ver)oordelen niet en zijn goed bekend met hoe binnen een relatie of thuissituatie door spanningen en problemen agressie kan ontstaan.

  ‘Ik zie nu in dat wij onze problemen op een andere manier kunnen oplossen dan met ruzie.'

  Voor wie?

  De Carrouselgroep is bedoeld voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Dat kan zijn richting hun partner en/of kinderen. De groep is voor deelnemers afkomstig uit de regio Noordoost-Brabant.

  Voor wie niet?

  De Carrouselgroep is niet bedoeld voor mannen: 

  • die het geweld volledig ontkennen,
  • bij wie psychiatrische problemen teveel op de voorgrond staan,
  • met ernstige verslavingsproblemen,
  • die te verstandelijk beperkt zijn,
  • die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

   

  • Aanmelden en direct starten
  • Voor de regio Noordoost-Brabant*
  • Gratis deelname
  • Korte doorlooptijd
  • Effectief

  *) De regio Noordoost-Brabant bestaat uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Grave, Landerd, Oss, Uden, Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boxtel, ‘s-Hertogenbosch, Haaren, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught.

   

  Voor meer iinformatie: http://www.reclassering.nl/carrouselgroep

  Wanneer?

  De bijeenkomsten van de Carrouselgroep Den Bosch vinden wekelijks plaats op maandagavond van 17:00 tot 18:30 uur. 

  Locatie:

  SCC De Schans, Troelstradreef 160, 5237 DE Den Bosch

  Inzet:

  Deelnemers nemen vrijwillig deel. Er is geen justitiële verplichting nodig. Van elke deelnemer wordt inzet en aanwezigheid bij 8 bijeenkomsten verwacht, in maximaal 12 weken.

  Voor- en na de training:

  Voor de eerste training ontvangen de deelnemers een werkmap met artikelen. De deelnemers geven de trainers vooraf toestemming om te mogen overleggen met de verwijzer bij dreigende situaties. 

  Na afloop van de trainingencyclus brengen de trainers een advies uit aan de deelnemer en de verwijzer over een eventueel vervolg. 

  Aanmelden:

  Medewerkers van Veilig Thuis, maatschappelijk werk, sociale wijkteams, praktijkondersteuners van huisartsen, politie, reclasseringswerkers bij ZSM/spreekuur huiselijk geweld en andere zorgprofessionals kunnen verwijzen naar de Carrouselgroep door een mail te sturen aan: carrouselgroep-dbo@reclassering.nl

  U zelf aanmelden om herhaling van huiselijk geweld te voorkomen, kan ook. De trainers nemen dan contact met u op over de mogelijkheden.

  Telefoonnummer:

  Hanneke Geurts 06-11378342 of _______________________Ronald Brouwer 06-51659138
  maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren

  E-mailadres:

  Mail ons >