Het Steunpunt Mantelzorg start een gespreksgroep voor kinderen van ouders met dementie. Deze gespreksgroep is bedoeld voor (volwassen) kinderen van ouders met dementie.

  De gespreksgroep wordt begeleid door Marianne Verhulst (mantelzorgconsulent), met ondersteuning van Vera van den Beemt en Moniek van Oss.

  Programma

  Er zijn 5 thema-avonden waar onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen, het programma wordt eventueel aangepast naar behoefte van de deelnemers:

  • Wat is dementie en de verschillende vormen van dementie.
  • Wat gebeurt er als iemand dementie krijgt en wat betekent dit voor het dagelijks leven?
  • Gedragsverandering en hoe kun je omgaan met je ouder met dementie.
  • Rolverandering en wat betekent dit voor je eigen leven?
  • Draaglast en draagkracht.
  • Leren, ervaringen uitwisselen en delen.

  Naast informatieverstrekking is er ruimte voor eigen inbreng en het delen van ervaringen.

  De thema-avonden vinden plaats bij minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers. Zijn er meer aanmeldingen, dan komt er een wachtlijst.

  Er zijn een aantal aandachtspuntjes:

  • De deelname is gratis, het wordt gewaardeerd als je bij alle thema-avonden aanwezig kunt zijn.
  • De deelnemer woont zelf in Den Bosch of zorgt voor zijn ouder wonende in Den Bosch
  • De deelnemer staat geregistreerd bij Steunpunt Mantelzorg Divers of is bereidt zich te registreren
  • De deelnemer komt tot zijn recht in een groep (sommige mantelzorgers zijn gebaat bij één op één ondersteuning of hebben zelf nog teveel problemen die voorrang behoeven waardoor ze nog niet toe zijn aan dit aanbod)

  Na je definitieve aanmelding krijgt je het programma toegestuurd met een korte vragenlijst.

  Voor aanmelden of meer informatie:

  • Steunpunt Mantelzorg, mantelzorg@divers.nl

  • Marianne Verhulst (06 – 46 75 28 50 of 073-206 88 00)

  • Informatie over mantelzorgondersteuning is te vinden op www.divers.nl/mantelzorg

   

  5 Thema-avonden

   

   

  Telefoonnummer:

  Marianne Verhulst 06-46752850 of 073-2068800

  E-mailadres:

  Mail ons >