Heeft een kind / jongere moeite met lichamelijke en verbale zelfbeheersing? Of met weerbaarheid of ander sociaal gedrag? Dan biedt de Rots en Water training uitkomst.

  Het is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen / jongeren te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen er gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

  Programma

  Kinderen/jongeren leren:

  • respectvoller communiceren
  • beter voor zichzelf opkomen (fysiek en verbaal)
  • beter omgaan met groepsdruk
  • weloverwogen keuzes maken
  • gemakkelijker contact leggen
  • beter samenwerken met anderen
  • beter positie innemen in een groep en hun actie reactie proces beter inschatten en kunnen ombuigen
  • vergroten van hun zelfvertrouwen

  De volgende drie punten lopen als rode draad door de training:

  1. gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (ademhaling) en concentreren (richten van de aandacht).
  2. ontwikkelen van de driehoek lichaamsbewustzijn, gevoelsbewustzijn en zelfbewustzijn (meer inzicht in en ervaring met eigen reactiepatronen).
  3. zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook samen te werken en samen te leven (Water). Kinderen /jongeren leren, afhankelijk van de situatie voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

  Voor opvoeder (s)

  Opvoeder(s) dienen aanwezig te zijn bij 3 bijeenkomsten: een kennismakingsgesprek en halverwege de training krijgt u uitleg over het programma en kunt u vragen stellen over de ervaringen van uw kind. Ook is er een eindgesprek. Van opvoeder(s) wordt een actieve rol gevraagd. Zij ondersteunen zo nodig bij het maken van opdrachten en oefenen thuis.

  Voor de basisschoolleeftijd geldt dat de training onder schooltijd plaatsvindt en opvoeder(s)zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van school naar de locatie waar de groep plaatsvindt.

  Voor wie?

  Kinderen / jongeren van 6 t/m 18 jaar uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Er zijn aparte groepen per leeftijdscategorie en voor jongens en meisjes.

  Voor deelname aan rots en water zijn de volgende contra indicaties

  • Weerbaarheid is eigenlijk niet de vraag, maar de zoektocht naar andere vorm van hulpverlening is een te grote stap voor ouders
  • Individuele gedrags- of psychiatrische problematiek.  Hierbij is eerst een andere vorm van hulp (therapie) nodig.
  • leerlingen die zichzelf niet kunnen begrenzen
  • leerlingen die nauwelijks een ‘ik’-ontwikkeling hebben (zeer geringe gewetensfunctie, weinig normbesef en/of geen rekening kunnen houden met anderen).
  • Geen psycho-educatie gehad rondom ASS / ADHD
  • Te geringe draagkracht in de thuissituatie; van ouders wordt echt verwacht dat ze deelname aan de ouderbijeenkomsten.

  Voor het BO geldt:  School zorgt tesamen met het zorgteam voor de aanmelding

  Voor het VO geldt: Het zorgadvies team zorgt in samenspraak met de zorgcoordinator van school voor de aanmelding.

  Bijeenkomsten: 10

  Kosten: geen

  Planning 2023

  6-8 jaar: najaar 2023

  8-10 jaar: donderdag 6, 13, 20 april, 25 mei, 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 2023 van 15.00-16.45 uur. Locatie: in Rosmalen 

  10-12 jaar: vrijdag 17, 24, 31 maart, 14 april, 12 mei en woensdag 24 mei, 26 mei, 2, 9 en 14 juni van 14.45-16.15 uur op KC 't Schrijverke in Den Bosch

  12-14 jaar: woensdag 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14, 21, 298 juni, 5, 12 juli van 15.30-17.00 uur bij Sportcentre De Dieze, Werfpad 5, Den Bosch

  15-17 jaar: volgende groep na zomer 2023

  Alleen inwoners van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en Sint Michielsgestel mogen deelnemen aan onze trainingen!

  Is de training vol of staan er geen data vermeld, dan komt u op een wachtlijst te staan. U ontvangt hierover bericht.

  Telefoonnummer:

  088-3686890
  maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur

  E-mailadres:

  Mail ons >

  U kunt hier het aanmeldformulier downloaden

  bel me over deze training

  call-me-iconCreated with Sketch.Page 1Created with Sketch.
  verstuur

  ik heb een vraag over deze training

  question-mark-iconCreated with Sketch.?question-icon-smallCreated with Sketch.?
  verstuur