Trainingen voor opvoeders

Online cursus Positief Opvoeden

Online cursus Positief Opvoeden (Triple P) is een online programma voor opvoeder(s). Dit programma kan thuis gevolgd worden op elk eigen gekozen moment van de dag.

Voor zowel opvoeder(s) die (nog) geen opvoedproblemen ervaren hebben, maar zich willen verbeteren in hun opvoedvaardigheden, als voor opvoeder(s) van kinderen die gedragsproblemen vertonen.
Meer informatie

Positief opvoeden

De cursus Positief Opvoeden volgens de methode Triple P helpt oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te herkennen en leert opvoeders hoe ze gewenst gedrag bij hun kinderen kunnen stimuleren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere opvoeders.

Voor opvoeder(s) die kinderen hebben in de leeftijd van 2 - 12 jaar met gedrags- en of opvoedingsproblemen.
Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12c, Vught
Start dinsdag 29 oktober 2024‍
Meer informatie

Pittige Pubers

In de pubertijd is de rol van de opvoeder heel belangrijk, al lijkt dat soms van niet. Als opvoeder kan je veel betekenen voor je kind. Maar hoe doe je dat als je puber niet naar je wilt luisteren?

Opvoeder(s) met pubers.
Boxtel
Meer informatie

Voorlichting / psycho-educatie ADHD voor opvoeder(s)

Je krijgt meer uitleg en handvatten over hoe om te gaan met je kind met ADHD

Voor opvoeders van kinderen met ADHD
Meer informatie

Rots en Water voor Gezinnen

Rots en Water kan jouw gezin helpen om op een fijnere manier met elkaar om te gaan.

Gezinnen met kinderen tussen de 8 tot 14 jaar, waarbij opvoeder(s) en kind(eren) samen deelnemen.
Locatie volgt nog
Start donderdag 5 september 2024. ER IS NOG PLAATS!
Meer informatie

Peuter in zicht

Voor opvoeder(s) met kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Het gaat om 4 avonden van 2 uur. De groep bestaat uit 8-12 ouders/verzorgers.
najaar 2024 verwacht
Meer informatie

Vragen? Neem contact op

Telefoonnummer
088 - 368 68 90
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Bellen
E-mailadres
rtc@ggdhvb.nl
Stuur een e-mail