Rots en water Voortgezet Onderwijs

Over de training

Heeft een jongere moeite met lichamelijke en verbale zelfbeheersing? Of met weerbaarheid of ander sociaal gedrag? Dan biedt de Rots en Water training uitkomst.

Het is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij jongeren te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen er gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Programma

Jongeren leren:

 • respectvoller communiceren
 • beter voor zichzelf opkomen (fysiek en verbaal)
 • beter omgaan met groepsdruk
 • weloverwogen keuzes maken
 • gemakkelijker contact leggen
 • beter samenwerken met anderen
 • beter positie innemen in een groep en hun actie reactie proces beter inschatten en kunnen ombuigen
 • vergroten van hun zelfvertrouwen

De volgende drie punten lopen als rode draad door de training:

 • gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (ademhaling) en concentreren (richten van de aandacht).
 • ontwikkelen van de driehoek lichaamsbewustzijn, gevoelsbewustzijn en zelfbewustzijn (meer inzicht in en ervaring met eigen reactiepatronen).
 • zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook samen te werken en samen te leven (Water). Jongeren leren, afhankelijk van de situatie, voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Opvoeder(s) dienen aanwezig te zijn bij 3 bijeenkomsten:

 • een intakegesprek
 • een bijeenkomst voor opvoeder(s) halverwege de training
 • een evaluatiegesprek

Voor wie?

Jongeren van 12 t/m 17 jaar op het voortgezet onderwijs.

Er zijn aparte groepen per leeftijdscategorie:

 • 12-14 jaar
 • 15-17 jaar

Voor deelname aan rots en water zijn de volgende contra indicaties:

 • individuele complexe gedrags- of psychiatrische problematiek. Hierbij is vaak eerst een andere vorm van hulp (therapie) nodig;
 • leerlingen die zichzelf niet kunnen begrenzen;
 • leerlingen die nauwelijks een ‘ik’-ontwikkeling hebben (zeer geringe gewetensfunctie, weinig normbesef en/of geen rekening kunnen houden met anderen);
 • geen psycho-educatie gehad rondom ASS / ADHD;
 • te geringe draagkracht in de thuissituatie.

School en opvoeder(s) zorgen samen voor een volledige aanmelding.

Praktische informatie

Bijeenkomsten

10 bijeenkomsten

En een informatiebijeenkomst voor opvoeders en docenten

Kosten: geen

Planning 2024/2025

Leeftijd 12-14 jaar.

Data: volgt voorjaar 2025

Tijd: 

Locatie:  

Leeftijd 15-17

Data: woensdag 18 september, 25 september, 2 oktober 9 oktober 16 oktober 30 oktober, 6 november 13 november 20 november 27 november 2024

Tijd: 15.30-17.00 uur

Locatie: volgt nog

Is de training vol of staan er geen data vermeld, dan komt je/jullie kind/leerling na aanmelding op de wachtlijst te staan en houden we je/jullie op de hoogte van de planning.

Meld je aan voor de training

Vul dit formulier in om je aan te melden voor de training.

Aanmeldformulier

Vragen? Neem contact op

Telefoonnummer
088 - 368 68 90
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Bellen
E-mailadres
rtc@ggdhvb.nl
Stuur een e-mail